Bài đăng

AOF NEWS 60- BẢN TIN SINH VIÊN T��I CHÍNH - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH |namdaik

Xây dựng form Quản lý sinh vi��n bằng C# - Video 01 |namdaik

Nkauj Hmoob San Cai (đã được chỉnh sửa bằng Proshow) |namdaik

Chỉnh sửa video (Corel VideoStudio) - 12/22 Tùy chỉnh tốc độ video (Speed) |namdaik