Bài đăng

Thanh niên chửi 2 bạn đánh nhau ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nghe chữi đã ghê -_- |namdaik

BỐNG BỐNG BANG BANG | Anh Tây Cover cả phố đi bộ phấn khích |namdaik